VILLKOR GÄLLANDE ANMÄLAN

ÅR 2021/2022

Handball Camp Huskvarna arrangeras av Sweden Sports Consulting Group AB. Genom detta dokument, dessa villkor för bokning av plats till Handball Camp Huskvarna, ingår och godkänner parterna, beställaren (det vill säga deltagarens målsman) och arrangören (det vill säga "Sweden Sports Consulting Group AB"), följande avtal.

Anmälan är bindande tills avbokning sker. Det är målsmannens ansvar att meddela om önskemål, allergier och tillstånd som är relevanta angående välmående, trygghet och säkerhet. Likaså är det målmannens ansvar att meddela om deltagaren inte kan deltaga på lägret och därmed vill avboka aktuell plats.

Avbokning

 • Fram till 31 maj - kostnadsfri avbokning.
 • 1 juni - 15 juni - 250 kronor.
 • 16 juni - lägerstart - 650 kronor, vilken kan göras vid uppvisande av läkarintyg.
 • Under lägret - 650 kronor, vilken kan göras vid uppvisande av läkarintyg. Den del som motsvarar aktuell närvaro tillkommer.
 • 14 dagars ångerrätt appliceras inte då aktuell bokning avser ett idrottsevenemang som tillhandahålls under en bestämd tidsperiod.
 • Om lägret skulle ställas in efter omständigheter på grund av Corona sker full återbetalning av rörliga kostnader - den del som inte motsvarar aktuell närvaro.
 • Vid avbokning enligt dessa bestämmelser återbetalas självklart relevant del av redan inbetalt belopp.

Fakturering

 • Sweden Sports Consulting Group fakturerar vanligtvis beställaren via mejl. Om beställaren önskar pappersfaktura ska detta efterfrågas i samband med anmälan.
 • Skriftlig påminnelse tillsammans med påminnelseavgift om 50 kronor skickas påsamtliga obetalda fakturor. Dröjsmålsränta enligt räntelagen gäller även.

Försäkring

 • Under lägret är deltagaren särskilt försäkrad genom en olycksfallsförsäkring som tecknas av Sweden Sports Consulting Group - Folksam K96.

Kommunikation

 • Sweden Sports Consulting Group kommunicerar vanligtvis via mejl och lägrets hemsida (www.handballcamphuskvarna.com).
 • Målsman ansvarar för att uppgiven mejladress kan ta emot mejl från Sweden Sports Consulting Group. Målsman ansvarar även att hålla sig uppdaterad och förstådd om de meddelanden som skickas ut via nämnda kanaler.

Värdesaker

 • Sweden Sports Consulting Group ansvarar inte för värdesaker . Vår rekommendation är att inte ta med kontanter eller andra värdefulla saker som inte är absolut nödvändiga.

Integritet

 • Vid anmälan sparas beställarens personuppgifter, till exempel av anledningen om kommande erbjudanden.
 • Beställarens rätt till integritet och arrangörens åtagande att skydda vederbörandes personuppgifter på ett juridiskt korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt, beskrivs tydligt i Sweden Sports Consulting Group ́s integritetspolicy (www.handballcamphuskvarna.com/integritetspolicy).

Skadegörelse

 • Vid skadegörelse tar Sweden Sports Consulting Group inget ansvar för betalningsskyldigheter .

Fotografering

 • Målsman godkänner att foton och filmklipp från lägret kan komma att användas på arrangörens sociala medier, hemsida (www.handballcamphuskvarna.com) och i tryckt marknadsföringsmaterial. Om målsman inte önskar detta ska beslutet förmedlas skriftligt via mejl till Sweden Sports Consulting Group innan lägerstart

Force majeure

 • Vid händelser som inte kunnat förutsägas och som arrangören, Sweden Sports Consulting Group, inte råder över, som leder till att tjänster inte kan utföras som planerat, har arrangören ingen skyldighet att leverera.
 • Force Majeure kan inträffa vid till exempel krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara, extrema väderförhållanden och under andra omständigheter.

LADDA NER AVTALET NEDAN.